Ukraine Rundreise Juni 2017

Lviv - Sokal - Luzk - Dubno - Riwne - Sarry - AntonivkaKyiw

 

Kyiw - Tschernihiw - Baturyn - Schostka - Nowhorod-Siwerskyj - Hluchiw - Sumy - Pryluky - Tsybli - Tscherkassy

 

Tscherkassy - Mykolajiw - Bilhorod-Dnistrowskyj - Odesa - UMan - Winnyzja - Schytomyr - Ternopil - Drohobytsch - Sambir