POLEN RUNDREISE 2015

Krakow -Wieliczka - Nowy Wisnicz - Tarnow -Kurozweki - Lancut